Bescherming tegen het water

Ook de bescherming tegen het water in Nederland is een bepaalde vorm van security. Een groot deel van ons land ligt namelijk onder de zeespiegel, wat betekent dat we erg kwetsbaar zijn voor overstromingen. Dit hebben we al gezien in 1953 toen door de Watersnoodramp grote delen van ons land onder water kwamen te staan. Als gevolg van een zware noordwesterstorm in combinatie met het springtij, voltrok zich hier de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw.

De waterstanden in de gaten houden

Doordat we nog steeds voor een groot deel onder de waterspiegel liggen, blijft de bescherming tegen overstromingen en hoog water van levensbelang. De Rijkswaterstaat houdt de waterstanden van rivieren en meren en langs de kust scherp in de gaten. Ze zorgen met deze informatie dat waterbeheerders actie kunnen ondernemen bij stormen en hoge waterstanden, voordat er echt gevaar dreigt. Dijken, dammen, sluizen en waterkeringen houden het water tegen en ook hier is security van belang. Deze moeten voldoen aan bepaalde security eisen zodat ze hun functie ook goed uit kunnen voeren.

Gevolgen van klimaatverandering

De bekendste waterkeringen zijn de 13 Deltawerken met de speciale stormvloedkeringen. Hij bestaat uit 6 dammen, 3 sluizen en 4 stormvloedkeringen. De Oosterscheldekering is de grootste met zijn 9 kilometer lange stormvloedkering die de Oosterschelde afsluit als het water gevaarlijk hoog wordt. De Deltawerken is ons grootste verdedigingssysteem tegen extreem hoog water aan de kust. Toch betekent dit niet dat we hiermee voor altijd veilig zijn. De zeespiegel verandert wereldwijd door de klimaatveranderingen net zoals de extremiteit in de stormen. Het regent meer en Nederland moet steeds meer water verwerken. Uitersten in de natuur lijken onder invloed van het klimaat steeds groter te worden. Security op watergebied is dus belangrijk, zeker in een land zoals Nederland.

Security specialisten aan het werk

Speciale teams op dit gebied met tal van specialisten zoeken innovatieve oplossingen. Ook hier is stilstaan geen optie. De gevaarlijke situaties voorblijven is een must. We geven rivieren meer ruimte voor het water, we storten zand aan de kust en zorgen voor kustonderhoud en zo zijn er nog andere maatregelen die ons veilig moeten houden. Je kunt dus met security vooraf maatregelen treffen, maar ook op het moment dat er iets gebeurd. In beide gevallen is het even belangrijk.

wildfire