Security is een breed begrip

Letterlijk staat security voor het voorkomen of verminderen van of het moedwillig schade aanbrengen aan bezittingen of mensen. Dit kan fysieke schade zijn, maar ook materiële schade. Bij security denken we vaak aan de beveiligers bij banken of andere bedrijven, grote evenementen of bij bepaalde bezienswaardigheden. Maar security is eigenlijk nog veel breder. Het gaat er niet alleen om dat er geen drank mee naar binnen wordt gesmokkeld op een festival of dat mensen die backstage willen en daar niet horen, worden tegen gehouden. Net zomin dat het er niet alleen om gaat dat waardevolle voorwerpen worden beveiligd door security mensen. Security kan ook zorgen dat de orde bewaard wordt of dat er minder onveiligheid of misdaad is. Security kan ook voorkomen dat je computer gehackt wordt of dat er maatregelen worden genomen om je te beschermen tegen natuurrampen.

Security studeren

Security is dus een heel breed begrip en afhankelijk van het doel kan security ook op verschillende manieren uitgevoerd worden. Tegenwoordig zijn er speciale universitaire studies voor security. Hier leren mensen om de veiligheidsuitdagingen van de 21ste eeuw te bestuderen. Ze proberen strategische oplossingen te vinden voor de gevaren van de complexe wereld. Het kan hier gaan over terrorisme, natuurrampen of bijvoorbeeld cybercriminaliteit en het effect wat deze zaken op de mensheid hebben. Een andere tak van een security studie is voorbeeld de opleiding voor beveiliger op mbo-niveau. Hier leer je meer praktijkgericht hoe je kunt zorgen dat mensen zich veilig voelen. Als beveiliger leer je gevaarlijke situaties te voorkomen en in te grijpen als dit nodig is. Ook bemiddelen kan één van de taken zijn, maar iemand van de security dienst kan ook ingezet worden om te controleren, informatie te verstrekken of verdachten aan te houden. De mensen die kiezen voor een studie op het gebied van security kunnen zich vaak ook nog specialiseren.

Iedereen heeft behoefte aan security

Iedereen krijgt vroeg of laat met security te maken. Of het nu gaat om de beveiliging van je huis, je computer of mensen die ervoor zorgen dat je zo veilig mogelijk kunt vliegen. Bedrijven of bekende mensen kunnen vaak niet zonder security, omdat ze veel meer risico lopen op allerlei vlakken. Juist doordat security zo breed is, valt hierin veel te ontdekken en te verbeteren. Innovatie op het gebied van veiligheid is belangrijk, omdat de risico’s alsmaar veranderen en als je stil staat in deze branche loop je een stap achter, met alle gevaren van dien. Inbrekers en hackers ontwikkelen steeds weer nieuwe methodes om je privéleven binnen te dringen en eigenlijk moet je zorgen dat je ze altijd een stapje voor bent. Helaas kunnen we niet alle takken van security bespreken, gewoonweg omdat dit er te veel zijn. Maar we kunnen wel laten zien hoe veelzijdig security is en hoe belangrijk veiligheid voor de mensheid is.

wildfire