Security in de buurt

De buurtpreventie app is ook een vorm van security. Het is tegenwoordig heel raadzaam om in een WABP (Whats App Buurt Preventie) app of via een ander medium in een buurt app te zitten. Bijna in iedere stad zijn wel van deze digitale groepen te vinden en vaak leidt dit wel tot een positief resultaat. Mensen uit de buurt kunnen zich bij een dergelijke app registreren en hiermee kunnen ze elkaar attenderen op verdachte en/of alarmerende situaties.

Schakel altijd de politie in bij verdachte omstandigheden

Natuurlijk moet er bij escalaties nog steeds de politie ingeschakeld worden. Het is niet verstandig als buurtbewoners zelf in gaan grijpen, maar een dief die probeert in te breken, terwijl veel inmiddels gealarmeerde buurmannen ineens de hond uit gaan laten, zal sneller het hazenpad kiezen. Daarom is het wel belangrijk dat bij verdachte omstandigheden ook altijd de politie wordt gebeld. Zij kunnen de vluchtende dief eventueel aanhouden. Het is een laagdrempelige manier om bij te dragen aan de veiligheid in de buurt. De telefoonnummers van de politie zijn: 1-1-2 bij spoed en 0900-8844 bij minder urgente situaties.

Kies voor een beheerder

Wel vraagt een buurt app om een duidelijk beleid. Als iedereen in de app ook zaken gaat bespreken die niet van toepassing zijn op de veiligheid in de buurt, ziet men al snel door de bomen het bos niet meer. Belangrijke berichten verdwijnen dan tussen onbenulligheden en zo heeft de buurt app geen effect. Stel één of meerdere mensen als beheerders van de app aan die de macht hebben om bepaalde berichten te verwijderen. De digitale buurtpreventie is een manier om collectief aan security te doen en hiermee de buurt veiliger te maken. Zorg dat het in de wijk zichtbaar is dat er buurtpreventie is. Dat zal inbrekers al afschrikken.

wildfire