Zo ziet een complete bedrijfsbeveiliging eruit

Een groot bedrijf vertegenwoordigd een hoge waarde. Om de risico’s voor pand, producten en werknemers te minimaliseren, is een moderne en uitgebreide bedrijfsbeveiliging een must. Dankzij moderne alarmsystemen en getrainde medewerkers kan praktisch elke calamiteit ondervangen worden. Daarmee wordt schade, criminaliteit en persoonlijk letsel grotendeels vermeden.

Een up to date alarmsysteem

Het is tegenwoordig gemakkelijker dan ooit om een uitgebreid en betaalbaar alarmsysteem aan te leggen. Zo’n systeem bestaat uit een centraal alarmsysteem, waarop verschillende detectoren en alarmen bedraad of draadloos zijn aangesloten. Medewerkers krijgen meldingen en toegang tot het systeem via een eenvoudige app. De meldingen van het systeem kunnen ook worden doorgezet naar de alarmcentrale en een surveillancedienst. Er is een uitgebreide reeks van componenten beschikbaar, waarvan de meeste niet meer dan een paar tientjes hoeven te kosten. Behalve de gebruikelijke rook- en hittedetectoren zijn er ook geavanceerde bewegingsmelders en glasbreukmelders op aan te sluiten. Lekkagemelders en CO-melders detecteren gevaarlijke situaties, terwijl DNA-sprays en rookmelders het dievengilde het leven zuur maken.

Contract met een surveillancedienst

Het regelmatig inspecteren en langsrijden van deze beveiligingsmedewerkers zorgt voor een preventieve werking op criminelen in spe. De dienst staat in contact met het alarmsysteem van bedrijfspanden en met de alarmcentrale. Daarom kunnen ze in geval van onraad zeer snel ter plekke zijn en zo een inbraak of brandschade voorkomen. Op bedrijfsterreinen worden vaak collectieve contracten met surveillancediensten afgesloten. Een lening voor dergelijke beveiligingscontracten kan worden verstrekt door kredietverstrekkers zoals Qeld.

Veiligheidstrainingen voor medewerkers

Agressie, criminaliteit en ongevallen zijn helaas een fact of life. Elk bedrijf komt er vroeg of laat mee in aanraking. Goed opgeleide medewerkers kunnen dan de situatie beheersbaar maken en erger voorkomen. Beveiligingstrainingen voor medewerkers zijn er in alle soorten en maten. Bij zo’n cursus leren werknemers om:

  • Verdachte en agressieve personen te herkennen en de situatie te beheersen;
  • Gevaarlijke situaties te herkennen en de geschikte respons te geven;
  • Een eventuele crimineel in de kraag te vatten en juist reageren bij een overval;
  • Eerste hulp bij ongelukken te geven en branden onder controle te krijgen;
  • Bedrijfspanden veilig en snel te evacueren in het geval van een grootschalige calamiteit.

Bij een groot bedrijf met grote risico’s is het plaatsen van in-house security medewerkers een reële optie. Deze specialisten zijn getraind in het omgaan met alle bovenstaande risicosituaties. Zij verkleinen alleen al door hun aanwezigheid de meeste risico’s, en grijpen professioneel in zodra er zich een echte crisis voordoet.

Moderne en goed afgestemde toegangssystemen

Er zijn veel verschillende soorten sloten, zowel fysieke als digitale. De toegang tot bedrijfspanden moet doordacht zijn en afgestemd op de bedrijfsvoering, om zo min mogelijk oponthoud te veroorzaken. Slimme systemen met passen, chips en digitale sleutels kunnen ervoor zorgen dat werknemers eenvoudig toegang krijgen tot het pand. Grendels, slagbomen, draaipoorten en andere hardware houden ongenode gasten buiten. Ook kan een beheerder van een bedrijfspand toegang op afstand verlenen door middel van camerasurveillance en een app. De schakeling van de verschillende componenten van een toegangssysteem (zowel de hardware als de software) is een klus voor experts. Een gespecialiseerde beveiliger zoals Heras kan uw bedrijf voorzien van advies.

wildfire