Diversiteit in security Archive

Security is een breed begrip

Letterlijk staat security voor het voorkomen of verminderen van of het moedwillig schade aanbrengen aan bezittingen of mensen. Dit kan fysieke schade

Bescherming tegen het water

Ook de bescherming tegen het water in Nederland is een bepaalde vorm van security. Een groot deel van ons land ligt namelijk onder de zeespiegel, wat

Security in de buurt

De buurtpreventie app is ook een vorm van security. Het is tegenwoordig heel raadzaam om in een WABP (Whats App Buurt Preventie) app of via een ander